RPO WL 3.5 Bon na doradztwo

RPO WL 3.5 Bon na doradztwo

Na co?

 • Pomoc w formie bezgotówkowej w postaci bonów, które przedsiębiorca wykorzysta do uzyskania wybranego przez siebie doradztwa specjalistycznego.
 • Dotację będzie można wykorzystać na zakup usług w zakresie:

– prawa własności intelektualnej,

– zarządzania wzornictwem przemysłowym,

– prawa zamówień publicznych,

– optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,

– procesów przekształceniowych spółek,

– jakości.

Dla kogo?

 • MŚP.

Jaki jest termin konkursu?

 • Aktualnie brak naboru.

Jaka jest całkowita alokacja na działanie 3.5?

 • 6 072 608 EUR.

Jaki jest maksymalny poziom dotacji?

 • 50%.

Jaka jest wartość projektu?

 • Minimalna: 10 tys. PLN
 • Maksymalna: 80 tys. PLN

Jaka może być wartość wydatków kwalifikowanych?

 • Minimalna: 10 tys. PLN
 • Maksymalna: 60 tys. PLN

Czy są ograniczenia?

 • Preferencje uzyskają projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje (biogospodarka, medycyna i zdrowie, energetyka niskoemisyjna, informatyka i automatyka).
 • Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego

Źródła: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Lublin, dnia 30 sierpnia 2016.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok 2020.