RPO WL 3.5 Bon na doradztwo

RPO WL 3.5 Bon na doradztwo

Na co?

  • Pomoc w formie bezgotówkowej w postaci bonów, które przedsiębiorca wykorzysta do uzyskania wybranego przez siebie doradztwa specjalistycznego.
  • Dotację będzie można wykorzystać na zakup usług w zakresie:

– prawa własności intelektualnej,

– zarządzania wzornictwem przemysłowym,

– prawa zamówień publicznych,

– optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,

– procesów przekształceniowych spółek,

– jakości.

Dla kogo?

MŚP.

Jaki jest termin konkursu?

Nabór zakończony. Kolejny nabór planowany jest na październik 2018. 

Jaka jest całkowita alokacja na działanie 3.5?

6 072 608 EUR.

Jaki jest maksymalny poziom dotacji?

50%.

Jaka jest wartość projektu?

Minimalna: 10 tys. PLN.

Maksymalna: 80 tys. PLN.

Jaka może być wartość wydatków kwalifikowanych?

Minimalna: 10 tys. PLN.

Maksymalna: 60 tys. PLN.

Czy są ograniczenia?

  • Preferencje uzyskają projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje (biogospodarka, medycyna i zdrowie, energetyka niskoemisyjna, informatyka i automatyka).
  • Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego

Źródła: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Lublin, dnia 30 sierpnia 2016.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok 2018, 2017.