RPO WL 1.5 Bon na patent

RPO WL 1.5 Bon na patent

Na co?

  • Dotacja na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i dokonaniem zgłoszenia patentowego wynalazku (musi być zgodne z inteligentnymi specjalizacjami regionu - biogospodarka, medycyna i zdrowie, energetyka niskoemisyjna, informatyka i automatyka). 

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Jaki jest termin naboru?

Planowany termin rozpoczęcia naboru: wrzesień 2017 r.

Jakie są środki przeznaczone na konkurs?

12 873 900 PLN.

Jaka jest całkowita alokacja na działanie 1.5?

6 mln EUR.

Jaki jest maksymalny poziom dotacji?

Do 80%.

Jaka może być wartość projektu?

Minimalna: 10 tys. PLN.

Maksymalna: 80 tys. PLN.

Jaka może być wartość wydatków kwalifikowanych?

Minimalna: 10 tys. PLN.

Maksymalna: 60 tys. PLN.

Czy są limity?

  • Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego.

Więcej informacji znajduje się w fiszce z poprzedniego naboru: RPO lubelskie 1.5.

 

Źródła: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Lublin, dnia 30 sierpnia 2016.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok 2016, wersja z dnia 27 września 2016.

Regulamin konkursu 1.5 Bon na patent, 25 marca 2016.