A1 Europe Sp. z o.o.

wejście B, 2 piętro, ul.Wadowicka 8A,  30-415 Kraków

KRS: 0000031545 NIP:945-18-93-683 REGON: 351570429

tel: (+48 12) 259 80 70-71

fax: (+48 12) 398 21 88

email:biuro@a1europe.pl

kontakt w godz. 8.00-16.00

Kapitał zakładowy: 150 000 PLN

Bank Zachodni WBK S.A.
11 1090 1665 0000 0001 1660 2843

A1 Europe Sp. z o.o. spółka komandytowa.
NIP 679 310 42 74
REGON 123223443
KRS 0000525821

Ul. Wadowicka 8a
30-415 Kraków

email: biuro@komandytowa.a1europe.pl