RPO WL 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

RPO WL 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

Na co?

 • Dotacje na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego.

Dla kogo?

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • duże przedsiębiorstwa.

Jaki jest termin konkursu?

 • Aktualnie brak naboru.

Jakie są środki przeznaczone na konkurs?

 • 46 618 070,36 PLN

Jaki jest maksymalny poziom dotacji?

 • Mikro- i małe przedsiębiorstwa: do 70%
 • Średnie przedsiębiorstwa: do 60%
 • Duże przedsiębiorstwa: do 50%

Jakie wydatki przykładowo można dofinansować?

 • środki trwałe,
 • aparatura i urządzenia laboratoryjne,
 • wartości niematerialne i prawne, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R.

Jaka może być wartość projektu?

 • Minimalna: 100 tys. PLN
 • Maksymalna: 10 mln PLN

Jaka może być wysokość dotacji?

 • Minimalna kwota wsparcia: 50 tys. PLN
 • Maksymalna kwota wsparcia: 3 mln PLN

Czy są limity?

 • Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego.  
 • Wsparcie dużych przedsiębiorstw możliwe jest wyłącznie pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R w regionie oraz zagwarantowania współpracy z MŚP i jednostkami naukowymi.
 • Warunkiem otrzymania dotacji w ramach 1.3 będzie przedstawienie przez beneficjenta planów dotyczących prac B+R, których realizacji będzie służyła dofinansowywana infrastruktura oraz opisu ich zastosowania w gospodarce.

 

Fiszka archiwalna: RPO lubelskie 1.3

Źródła: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Lublin, dnia 28 grudnia 2016.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok 2020

Regulamin konkursu, dnia 30 grudnia 2016.